Neft və qaz sahəsində tərcümələr


Ofşor prosedurlar

Texniki kitabçalar

Elmi jurnallar

Hesabatlar

Təlimat Kitabçaları

Yükqaldırıcı avadanlıqlar

 
 
 
 
 
 
 
 

Dənizçilik sahəsinə tərcümələr


Dəniz işləri

Gəmi sənədləri

Beynəlxalq dəniz konvensiyaları

Təlimat Kitabçaları

Gəmi avadanlıqlarının texniki spesifikasiyaları

Ağır maşınqayırma sahəsində tərcümələr


Sənaye müəssisələrin tikintisi

Mədənçıxarma sənayesi

Energetika sahəsi

Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları

 

 
 

Dəmir yolu sənayesi üzrə texniki tərcümələr


Dəmir yollarının inşası

Layihə sənədləri

Texniki spesifikasiyalar

İcra çertyojları

Beynəlxalq standartlar

 
 

Əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit sahəsində tərcümələr


Təhlükəsizlik qaydaları

Siyasət və Normativ sənədlər

SƏTƏM proseduraları

Yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

© 2017 Rapid Translation. Bütün hüquqlar qorunur. Designed By EmilioCrea